Friends of the earth
  • Bookmark and Share


慳家張繼聰,到街市「執」菜?


(2011/6/29 新聞稿) 出名慳家兼環保的藝人張繼聰 (Louis),應環保團體香港地球之友的邀請到街市執菜,而且不消半個小時,便和義工收集到10籮新鮮「正菜」。Louis所執的菜,都是菜販賣不完的新鮮蔬菜,收集後不是拿回家與老婆和仔仔享用,而是送給生活困難的基層市民,減省低收入人士的食物開支壓力,並且避免製造廚餘,一舉兩得。


Louis應香港地球之友之邀,日前跟隨食物回收銀行「食德好」到大埔埔太和街市執菜。Louis全程又推車又「落手落腳」向菜販收菜。期間有小朋友駐足觀看,張借機以糖果作比喻,教導小朋友要珍惜食物:「如果你有多幾粒糖,又食唔哂,就要分畀其他朋友仔;就好似菜販叔叔咁,將賣唔哂的菜,送畀有需要的人。」


Louis「身水身汗」搬了10籮菜,但直言不辛苦。他說:「活動好有意義,可以幫助其他人,原本收集既菜會被丟棄,但現在可以幫有需要的人,菜又新鮮,將食物回歸到食物鏈。人類需要地球,但地球並不需要人類,皆因人類現正破壞地球,最終滅亡的就只會係人類。」


近兩年開始吃素的張繼聰,收菜後變身大廚,用收到的菜煮出色香味俱全的「蕃茄炒豆卜」,並與義工大快朵頤。張繼聰在七月二日 (周六) 還會出席香港地球之友舉辦的「惜飲惜食分享會」(詳情見下),屆時將與立法會議員陳淑莊、資深傳媒人陳曉蕾等嘉賓,與市民分享減少廚餘、珍惜食物的惜福心得。

 

傳媒聯絡:香港地球之友:環境事務主任馮詩麗 (Celia Fung) (2528 5588)

 

菜販見到張繼聰都黎幫手做義工收菜,笑到見牙不見眼呢!

為有心有力減少剩菜,及幫助低收入人士的菜販先生鼓掌!

嘩! 只是短短的30分鐘,就已經收到滿枱的蔬菜呢!

張繼聰拿起獲鏟來亦似模似樣


最後的製成品: 蕃茄炒豆卜終於完成!  • 酷大使
  • 一齊救食物!
  • 惜食天使